Kde se kola Woom vyrábí?

V současnosti jsou naše kola vyráběna několika partnerskými společnostmi na území Polska, Vietnamu, Kambodže a Bangladéše. Od roku 2021 plánujeme vyrábět 150 000 kol ročně v Polsku, což představuje téměř polovinu naši celkové produkce. Cílem je tedy maximální přiblížení výroby k našim zákazníkům. Kola pro evropské trhy tedy budou vyráběna v Evropě. Asijská produkce pak zásobí USA a asijské trhy. Tento přístup má dvě zásadní výhody: v prvé řadě zajistí stabilizaci plynulosti dodávek pro jednotlivé země, další výhodou je snížení uhlíkové stopy našeho zboží.